Yasal beyaanname ve Payreks hakları

www.payreks.com (bundan sonra Payreks olarak anılacaktır)’u ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Payreks’in ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

  • Şirket’in Payreks’den satışlara ve alışverişlere ilişkin, Ürünler’i listeleme, Ürünler’i satışa sunma ve satın alınan Ürünler’i alıcılara teslim etmek de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ödeme imkanı sağlamak dışında herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
  • Payreks üzerinden, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden ve her neviden bağlantı yoluyla Payreks’e içerik yükleyen kişiler “Satıcı” ve Payreks’e üye olmamasına karşın Payreks’i ziyaret eden ve/veya Payreks üzerinden sunulan Ürünler’i satın alan kişiler “Alıcı” olarak tanımlanmaktadır.
  • Şirket, Payreks’e kendi iradesi dışında yüklenen her neviden içerikten dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Satıcılar’ın ve Alıcılar’ın Payreks üzerinde yaptıkları her türlü faaliyet yürürlükteki mevzuata uygun olmak zorundadır. Satıcılar’ın ve Alıcılar’ın Payreks üzerine yüklediği her neviden içeriğin suç unsuru teşkil etmesi ve/veya hukuka aykırı olması halinden doğacak sorumluluk söz konusu içeriği yükleyen kişiye aittir.
  • Şirket, Payreks üzerinden başka internet sitelerine bağlantı ve/veya yönlendirme sağlayabilir. Bu bağlantı ya da yönlendirmelerin varlığı Payreks haricinde mevcut içeriğin Şirket tarafından benimsendiği, desteklendiği ve/veya denetlendiğini göstermez. Bu tür dış bağlantılardan erişilebilecek her tür içerikten dolayı Payreks’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Payreks’e yüklenmiş olan ya da Payreks üzerinde herhangi bir şekilde erişime açık olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Şirket hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu tutulamaz. Satıcılar ve Alıcılar, söz konusu olabilecek maddi ve/veya manevi, doğrudan veya dolaylı zararlardan Şirket ve ona bağlı veya onun iş ortağı olan kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamayacağını kabul ederler.
  • Satıcı ve Alıcıları tanımlamaya yönelik her türden kişisel bilgi (isim, soy isim, adres, e-posta adresi, telefon vb.) gizli bilgi olarak kabul edilmektedir. Şirket, aksi belirtilmedikçe Satıcı ve Alıcılar’ın kişisel bilgilerini işbirliği içerisinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamamayı taahhüt eder.
  • Satıcılar ve Alıcılar, Şirket tarafından alınan makul derecedeki önlemlere rağmen Payreks’e yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını bildiklerini ve bu zararlardan Şirket’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan eder.
  • Şirket, Payreks’de yayınladığı tüm bildirim, sözleşme ve hükümleri gerekli gördüğü taktirde ve dilediği zaman Payreks’de yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Şirket’in bu hükümlerde değişiklik yapması halinde yeni hükümler Payreks’de yayınlandıkları tarihte yürürlük kazanacaklardır.